Shura-jë Devlet (Këshilli i shtetit)
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Shura-jë Devlet (Këshilli i shtetit)

Një rregull i ri i quajtur teshkil-i vilajat (vilajetet formuese) u publikua në 7 Xhumadel Ahire 1281/7 nëntor 1864, dhe kishte për qëllim riorganizimin e ejaleteve në sanxhaqe, kaza dhe në nahije. Sipas këtij rregulli çdo vilajet drejtohej dhe qeverisej nga një vali, çdo sanxhak nga një mutasarrif, dhe çdo kaza nga një kajmekam, dhe secili prej tyre do të kryesonte në mexhlis-i idare (këshillin administrativ) të zonës së tyre administrative. Çdo mexhlis-i idare (këshilli administrativ) do të kishte anëtarë të tij muslimanë dhe jomuslimanë, që do të zgjidheshin nëpërmjet zgjedhjeve të organizuara çdo dy vjet, së bashku me nëpunësit qeveritarë. Çdo vilajet kishte një mexhlis-i umumi (këshill të përgjithshëm), që mblidhej një herë në vit; ky mexhlis (këshill) do të ishtë i përbërë nga anëtarë të të gjitha kazave dhe do të diskutonte dhe do të merrte vendime mbi çështjet tregtare, bujqësore, industriale, arsimore dhe civile të vilajetit.

Kjo ishte një përqasje për vahdet-i kuva (bashkimi i fuqisë), por më 8 Dhilhixhxhe 1284/1 prill 1868 u themelua Shura-jë Devlet, për t'iu afruar tefrik-i kuva (shpërndarjes së fuqisë). Anë-tarë nga vilajete të ndryshme u mblodhën më 17 Muharrem 1285/10 maj 1868. Sulltan Abdylazizi mbajti një fjalim gjatë F ceremonisë së inaugurimit të Shura-jë Devlet. Është e sigurt se udhëtimi i sulltanit në Evropë dhe mbresat e tij nga vizita, kishin ndikuar në pranimin e propozimit të Ali Pashait për këtë riorganizim.

info@balkancultureheritage.com