Situata në Anadoll

Situata në Anadoll

Ndërkohë që Sulltan Muradi ishte i zënë me vëllain e tij Mustafain, Isfendijar Beu i Bejlikut të Xhandarogllut pushtoi qytetet Çankërë, Tosja dhe Kalexhik, që ishin aneksuar nga osmanët, gjatë periudhës së Çelebi Mehemmedit. Ushtria osmane u përball me ushtrinë e Isfendijar Beut pranë Bollusë. Isfendijar Beu u mund dhe u largua drejt Sinopit. Megjithatë, ai u fal pasi u betua për besnikëri dhe përkrahje ndaj osmanëve në vitin 827/1423.

info@balkancultureheritage.com