Ura e Golikut në Pogradec, shekulli XVIII

Ura e Golikut në Pogradec, shekulli XVIII

info@balkancultureheritage.com