Urbanistika

Urbanistika

Sistemi urbanistik nuk ka qenë i rregullt: rrugët gjatësore të gdhendura në shkëmb, të cilat nuk shquajnë për punim cilësor, vijojnë të çrregullta. Fragmentet arkitektonikë (shtatore e Artemisit, tjegulla dhe një geizon), gjasisht të një tempulli, të gjetura në rrafshin para qytetit dhe gjurmë banesash në kodrat përreth, tregojnë se në shek. 3 p.e.sonë, qyteti u zgjerua jashtë mureve rrethues. Jashtë mureve gjendet dhe nekropoli i cili ruan traditën e varrimit me tuma. Mbas një periudhe lulëzimi në shekullin III-II p.e.sonë., pas pushtimit romak, qyteti nis rënien dhe fortifikimi e humbet funksionin. Në shek 4 buzë mureve vendoset varreza dhe jeta shuhet po në këtë shekull.

info@balkancultureheritage.com