Varret me konstruksion mbi tokë

Varret me konstruksion mbi tokë

Varret me konstruksion mbi tokë i kemi kategorizuar në a. Dhomë me qemer, b. Varre Rrethorë, c. Varre paralelepipedë.

info@balkancultureheritage.com