Varret rrethorë

Varret rrethorë

Varret me konstruksion cilindrik, karakteristikë për arkitekturën sepulkrale etruske të shekullit VII p.e.s., kanë një ngjashmëri shtangëse me bunkerët e periudhës komuniste. Varret përbëhen prej tamburit, xokolit rrethor të gurtë, brenda të cilit zhvillohet struktura mbajtëse në formë kupole a korridori. Brenda

2.50 m të lartë, gjasisht të mbuluar me çati guri dyujëse. Muret prej orthostatësh vertikalë, veçohen nga platforma nëpërmjet një profili që krijonte një kontrast të fortë dritë hije. Brendia e tij duket se ndahej në dy kate, në të cilët janë futur tërthor nga 4 varre arkë për çdo kat. Si i tillë, ky tip përfaqëson vartin familjar.

Konstruksione të tilla hasen në Cyrene (Libi) dhe Hierapolis (Frygi/Turqi).

info@balkancultureheritage.com