Varri distyl

Varri distyl

Varri nr. 1, përbëhet nga dhoma e varrimit dhe fasada e modeluar si naiskos distil (me dy kolona në ballë).

Elementet arkitektonike: gjysmëkolonat, e tyre, entablementi dhe Selcë: Brezi shkëmbor i varreve monumentale varreve, tregon se ata qëndronin të lirë, të hapur për shikimin.

Varri nr. 1, përbëhet nga dhoma e varrimit dhe tympanoni janë punuar veçmas dhe montuar. Në mes të fasadës është gdhendur hyrja e tipit dorik, me trarë masivë të ngushtuar lehtësisht lart (2.6 %).

Hyrja mbyllej nga dy porta: njëra e brendshme, portë-kulisë njëkanatëshe, dhe tjetra e jashtme, dykanatëshe dhe e palëvizshme. Dhoma relativisht e madhe e varrimit (3.5 x 3.1 x 2.1 m), drejtkëndëshe dhe me qemer të cekët, përmban vetëm një sarkofag, në të majtë të hyrjes asimetrike.

info@balkancultureheritage.com