Varri teatër
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Varri teatër

Varri nr. 4 është projektuar nga një arkitekt që i njihte mjaft mirë gjinitë e tjera të arkitekturës. Varri ka formën e një teatri me “shkallare” treçerek rrethore, me diametër 4.65 m. Shkallarja ka dy rreshta ndenjësesh të punuar me cyma reversa, profil të harkuar për mbledhjen e këmbëve (fig. 76). Prej tyre i poshtmi, më i gjerë, për mbështetjen e këmbëve të spektatorëve të rreshtit të sipërm, dhe i sipërmi me një kanal pas vetes për largimin e ujit. Në shkallare mund të uleshin rreth 30 pjesëmarrës të ceremonisë funebredhe ceremonive përkujtimore.77 Në qendër të “orkestrës” ndodhet gropa kubike e varrimit (1.80 x 1.70 x 1.60 m), e mbuluar me pllaka guri të lidhura me plumb. Tri anët e saj zihen nga sofati, përmasat e vogla të të cilit tregojnë se varrimi kryhej me larnaxe, kuti hiri. Në anën e jashtme të “skenës” gjendet hyrja e miniaturizuar dotike.

info@balkancultureheritage.com