Trashëgimia kulturore në Evropën Juglindore

Trashëgimia.com ka për synim grumbullim materiali për studim të historisë, arkeologjisë, filozofisë, historisë së arkitekturës, trashëgimisë kulturore, dhe paraqitjen e tij në atë mënyrë që do të lehtësonte qasjen për përdorim arsimor. Burimet janë në dispozicion kryesisht për t'u përdorur në kurset e shkollës së mesme apo universitetit/kolegjit. Brenda teksteve janë bashkangjitur libra plotësues, me mundësi blerje nga Amazon,

https://www.profitablegatetocontent.com/uk0edxk6ur?key=d62219e732ea36ea092608f4f221e046

info@balkancultureheritage.com