Naiskosi i Herakliut

Naiskosi i Herakliut

Naiskosi i Herakliut (15.6 x 11.2 m, fig. 96,97), ndoshta i fillimit të shek. III. p.e.s. dhe i rindërtuar pas shembjes në v. 219 p.e.s., përbëhet nga kthina e shenjtë (9.1 x 10 m), parakthina e thellë (5.6 m) dhe shtroja me pllaka të prera mirë. Mbi këtë shtroje vijonin 4 kolonat e orderit dorik (prostil, tetrastil).

info@balkancultureheritage.com