Gjysëmhëna
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit

Gjysëmhëna

Derisa paraqitjet e gjysmëhënës në këtë pjesë të Evropës në epokën e neolitit janë të shpeshta, në periudhën ilire janë tejet të rraila dhe, edhe për ato të cilat i njohim deri sot nukjemi të sigurt që me të vërtetë paraqesin gjysmëhënën. Mendojmë në ato shtojca në formë të gjysmëhënës që i gjejmë në disa “tokëza” në formë kryqi nga lokalitetet e ndryshme në Gllasinc. Vështirë është të thuhet a kanë këto shtojca gjysmëhëne në këto tokëza vërtet ndonjë domethënie simbolike. Mirëpo, një tokëz e tillë duket se najep të drejtë që të mendojmë, se së paku disa prej shtojcave paraqesin Hënën. Fjala është për shembullin të cilin e ka gjetur Q. Truhelka në vendin Taline në të cilin, përveç gjysmëhënës, gjenden të skalitura edhe dy simbole të tjera religjioze, rrethi koncentrik dhe sopata e dyfishtë.

info@balkancultureheritage.com