Libri III

Libri III

Atëherë gjyqet u rihapën, çdo njeri rimori detyrat e tij, dhe Druzi u nis për në ushtrinë e Ilirikut...

Pisoni, pasi kaloi detin Dalmatik dhe la anijet në Ankonë, arriti nëpër Picen rrugën Flaminia, ku u bashkua me një legjion, i cili nga Panonia shkonte në Romë për të kaluar në Afrikë...

Në këtë ndërkohë, Druzi kishte ardhur nga Iliriku. Senati i kishte bërë nderime për veprimet e viteve të kaluara...

info@balkancultureheritage.com