Miniatura e kodikut të 55-të të Beratit
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Në pranverë të vitit 1396
~Oliver Jans Schmitt
Republika detare e Venedikut
~Oliver Jens Schmitt
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit
Bylisi
~Neritan Ceka, Skënder Muçaj

Miniatura e kodikut të 55-të të Beratit

Kodiku është një minolog sinoptik me 231 fletë letre, me tekst në një kolonë, me format 28 x 20,5 cm dhe me 34 rreshta çdo faqe. Grafia e tekstit është me shkronja të tipit të vonë, ngjyrë kafeje. Titujt dhe iniclalet janë në ngjyrë të kuqërremtë.

Kodiku i 55-të i Beratit ruan shtatë skica-portrete dhe dy vinjeta. Skicat janë të thjeshta, të vizatuara me linja të kuqërremta. Ato janë portrete shenjtorësh, përdorur si iniciale. Interesante në këtë kodik paraqiten vinjetat me motive të ndryshme, ndër të cilat më me interes për thurrjen e saj, na duket ajo me gërshetim shiritash, duke krijuar rrathë të koklavitur. Ky motiv është lënë i papërfunduar, në mënyrë të tillë që të mësohet mënyra e gërshetimit të tij. Kodiku në fjalë, me gjithë miniaturën, duhet t'i atribuohet fundit të shek. XIV ose fillimit të shek. XV.

info@balkancultureheritage.com