Shëtitorja e Teatrit
Qyteti antik
~Foustel De Coulanges
Origjina e Mendimit
~Jean Pierre Vernant
Struktura e simbolizmit ilir
~Aleksandër Stipçevic
Roma Mbretërore
~Shaban Dervishi
Republika e hershme
~Shaban Dervishi
Zgjerimet e para të Romës (753 – 350 para Jezu Krishtit)
~Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë
V
XV
XX
Shqipëria Arkeologjike
~Muzafer Korkuti
Arkitektura Sepulkrale
~Apollon Baçe
Ajkuna kján Omerin
~Curraj – Epér (Mirash Gjoni)
Orët e Mujit
~Visaret e Kombit

Shëtitorja e Teatrit

Shëtitorja e Teatrit të Ri të Kassopeas, ndodhet në lindje të agorasë, pas koilonit të teatrit. Këtu, ndërmjet një insule banimi dhe shëtitores krijohet një shesh i vogël trapezoidal. Nga ana jugore, para rënies shkëmbore, sheshi kufizohet prej themeleve të një ndërtimi të vogël, gjasisht një tempulli.

Shëtitorja me përmasa të kufizuara (37 x 3.70 m) i mbështetet teatrit nga ana e tij e pasme. Muret e saj kthehen në ballë në formë antesh (5 m), midis të cilëve vijojnë 13 pilastra tetëkëndëshe dorizuese. Megjithëse fare e ngushtë, shëtitorja ndahet në dy nefe nga një sërë bankash. Kjo ndarje i jep asaj tiparet e shëtitoreve pas skenave të teatrit dhe jo të një shëtitoreje të mirëfilltë.

Datimi i saj në çerekun e parë të shek III p.e.s. mbështetet në orderin dorizues me pilastra tetëkëndësh.

info@balkancultureheritage.com