Termet pranë teatrit

Termet pranë teatrit

Termet pranë teatrit

Hyrja e teatrit nga lindja lidhej me një rrugë 12.30 m të gjerë me dy bordura prej pllakash guri që kufizojnë pjesën qendrore të rrugës me gjerësi 3.35 m nga dy trotuare pothuaj të barabartë. Gjurmët e ruajtura mbi bordurat tregojnë se ato kanë shërbyer për vendosjen e statujave dhe mbishkrimeve.

Në jug të rrugës ceremoniale gjenden termet e ndërtuara gjatë shekullit II - III m.Kr. Është zbuluar vetëm pjesa veriore e monumentit me tepidarium-in me përmasa 7.20 x 6.40 m., i cili dallohet nga sofatet në anën e sallës për uljen e njerëzve. Nëpërmjet një hyrje në murin jugor kalohej për në caldarium (9.70 x 6.70 m), me dyshemenë e ndërtuar mbi kolona tullash (hypocaust). Një eksedër kufizonte vaskën me ujë të nxehtë, ndërsa një hyrje në murin verior komunikonte me laconicum. Një portë e dytë në murin verior komunikonte me një sallë të madhe 9.65 x 9.15 m të rrethuar nga sofate me veshje mermeri, për ulje, dhe të shtruar me mozaik bardhezi me motive gjeometrike, që shërbente si frigidarium.

info@balkancultureheritage.com